All Collections
Pwll Cyflenwi Cenedlaethol Cymru
Sut i, ar gyfer gweithwyr
Beth os na allaf fynychu swydd rwyf wedi’i derbyn?
Beth os na allaf fynychu swydd rwyf wedi’i derbyn?

Sut mae canslo swydd rydych chi wedi’i derbyn.

James Lipscombe avatar
Written by James Lipscombe
Updated over a week ago

Wrth dderbyn swydd, mae disgwyl i chi gyflawni'r swydd honno.

Mewn amgylchiadau eithriadol iawn, cewch derfynu eich cytundeb i weithio gydag ysgol cyn i chi ddechrau’r swydd. Byddai amgylchiadau eithriadol o’r fath yn cynnwys salwch difrifol, profedigaeth deuluol neu debyg.

Mewn amgylchiadau o’r fath, dylech gysylltu â’r ysgol cyn gynted â phosibl gan ddefnyddio’r rhif ffôn a ddarperir yn y disgrifiad swydd. Bydd hyn yn caniatáu i’r ysgol ganslo’r swydd, ei hysbysebu eto ar Teacher Booker neu wneud darpariaeth arall. Peidiwch â chysylltu â Teacher Booker fel darparwr y feddalwedd.

Did this answer your question?