Swyddi Cyflenwi

Sut mae gweld eich hysbysiadau ar gyfer swyddi cyflenwi

James Lipscombe avatar
Written by James Lipscombe
Updated over a week ago

Bydd eich dangosfwrdd Swyddi Cyflenwi yn rhoi cipolwg o’ch holl swyddi cyflenwi, a’r camau y mae angen i chi eu cymryd.

Byddwch chi’n mynd i’r sgrin hon pan fyddwch chi’n mewngofnodi i Teacher Booker ar ôl i’ch cyfrif gael ei gymeradwyo. Gallwch fynd i’r dudalen o’r ddewislen ar yr ochr chwith hefyd.

Byddwch chi’n gweld rhestr gyda statws eich gwahanol swyddi byw presennol

  • Swyddi rydych wedi cael eich gwahodd ar eu cyfer

  • Swyddi rydych wedi gwneud cais amdanynt

  • Gwaith wedi'i gynnig

  • Gwaith wedi'i drefnu

Gallwch fynd i ddechrau pob un o’r rhestrau hyn drwy glicio’r botwm perthnasol ar frig y dudalen.

Byddwch chi hefyd yn gweld yr is-ddewislenni canlynol i weld swyddi sy’n perthyn i’r categorïau canlynol

  • Anweithredol - gwahoddiadau i swyddi sy’n dal ar agor ond nad ydych chi wedi ymateb iddynt

  • Wedi’u cwblhau - swyddi rydych chi wedi’u cwblhau

  • Wedi’u harchifo - swyddi rydych chi wedi gwneud cais amdanynt ac sydd wedi dod i ben, wedi cau neu wedi’u llenwi

I ateb gwahoddiad am swydd, neu i weld rhagor o fanylion am swydd, cliciwch ‘Gweld Manylion’.

Did this answer your question?